►İdari Personel

Adı Soyadı: Ruhi YÜKSEL

Unvanı: Yüksekokul Sekreteri  

E-Mail: ryuksel@aku.edu.tr 

Eğitim: Eğitim Enstitüsü / 1979

Resim 073

Kerim TOPÇUOĞLU

Unvanı: Şef

E-Mail: k-topcuoglu@hotmail.com

Eğitim: Lise / 1979

K.Topçuoğlu

Adı Soyadı: Fadime CAN

Unvanı: Tekniker

E-Mail: fadimedemiray@hotmail.com

Eğitim: Lisans / 2009

fadime

Adı Soyadı: Sadet UYAN

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Görevi: Öğrenci İşleri

E-Mail: saadet_uyan@hotmail.com

Eğitim: Önlisans / 2006

saadet

Adı Soyadı: Ahmet ERKALAN

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Görevi: Kütüphane Sorumlusu

E-Mail: ahmeterkalan@hotmail.com

Eğitim: Önlisans / 2009

A.Erkalan

Adı Soyadı: Halit TOKER

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Görevi: Tahakkuk İşleri

E-Mail: htoker@aku.edu.tr

Eğitim: Yüksek Lisans / 2011

Adı Soyadı: Abdullah KALAYCI

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Görevi: Evrak Kayıt

E-Mail: akalayci@aku.edu.tr

Eğitim: Lisans / 2014

Adı Soyadı: Alaattin ŞİMŞEK

Unvanı: Memur

Görevi: Öğrenci İşleri

E-Mail: ae_simsek@hotmail.com

Eğitim: Önlisans / 2010

A.Ş

Adı Soyadı: Özcan KARAASLAN

Unvanı: Memur

Görevi: Santral

EMail:ozcan_karaslan70@hotmail.com

Eğitim: Önlisans / 2011

Ö.Karaaslan

Adı Soyadı: Nurgül ADATEPE

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Görevi: Ayniyat Sorumlusu

E-Mail: nhercai@hotmail.com

Eğitim: Lisans / 2007

 

Adı Soyadı: İsa ÇELEBİ

Unvanı: Hizmetli

E-Mail: isa_celebi@hotmail.com

Tel: 4440303 – 3500   

Eğitim: Yüksek Lisans / 2016

isa