►Staj Bilgi

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1– 05.06.2017 – 09.09.2017  Tarihleri arasında 30 işgünü staj yapabilirsiniz.

     – 5 HAZİRAN 2017 – 18 TEMMUZ 2017

     – 3  TEMMUZ 2017 – 11 AĞUSTOS 2017

2– Web sitemizden Staj Başvuru Formunu indirin, önce staj yapılacak işyerine imzalatın ve 15 MAYIS' a kadar bölüm başkanına imzalatın.

3– Staj başvuru formunu bölüm başkanından sonra Yüksekokul Sekreteri Ruhi YÜKSEL’ e imzalatın ve staja başlamadan iki hafta önce  MYO Tahakkuk Servisine teslim edin.

4– 10,00 TL’ ye staj defteri alın. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak bölüm başkanına imzalatın, işyerine götürün.         

5– Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını Temmuz ve Ağustos ayı olarak ayrı ayrı doldurarak işyerindeki amirinize imzalatın.

6– Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte öğrenci işlerine teslim edin.

7– Staj defterini bölüm başkanınıza imzalatıp en geç 02 Ekim 2017 Tarihine kadar öğrenci işlerine elden teslim edin.(Postayla göndermeyin)

8– Stajlar Okul Yönetiminin uygun gördüğü tarihler dışında YAPILAMAZ

                                                             BÖLÜM BAŞKANLARI

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERTAN          : Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

                    (İşletme Yönetimi Programı öğrencileri için)

Öğr. Gör. Nasuh ALTINTAŞ              : Muhasebe ve Vergi Uyg.  Bölüm Başkanı V. 

                                                           (Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog. öğrencileri için)

Öğr. Gör. Nuray AKYÜZ                     : Otel, Lokanta ve İkram Hizmet Bölüm Bşk. V.  

                    ( Turizm Programı öğrencileri için)

Öğr. Gör. Hülya D. KOLANCI           : El Sanatları Bölüm Başkanı V.

                                                               (Moda Tasarımı öğrencileri için)

Öğr. Gör. Süleyman YARIKKAYA     : Bilgisayar Teknik Bölüm Başkanı V. 

      (Bilgisayar Programcılığı öğrencileri için)

Öğr. Gör. Ahmet KAYSAL                  : Elektronik ve Otm. Bölüm Başkanı V. 

                                                          (Elektronik Tek. Programı öğrencileri için)