• Stajlarla ilgili işlemlerin koordineli olarak yürütülmesini Bölüm Başkanları takip edecektir.
  • Stajlar Haftada 6 gün çalışacak 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak 14 Ağustos 2021 Tarihinde  5 gün çalışacak olan  5 Temmuz 2021 Tarihinde başlayıp 20 Ağustosta sona erecektir. Müracaatlar 1 Temmuza kadar kabul edilecek bu tarihten sonraki müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı Yaz dönemine mahsus olmak üzere birinci sınıf sonunda staj yapacak öğrencilerimiz istemeleri halinde stajlarını yüz yüze (iş yerlerinde) yapabilir, ikinci sınıf öğrencilerimiz ise; yüz yüze staj yapma imkanı bulamamaları halinde uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde tamamlatılabilecek, Öğrenci ödev, proje veya uygulama dosyasını doküman olarak (“Staj Defteri”ni temin edip ödevini bu deftere yazıp) staj danışmanı öğretim görevlisine şahsen ya da posta aracılığı ile teslim  Danışmanı tarafından staj yapacağı işletmesi uygun görülen öğrenci dinarmyo@aku.edu.tr adresinden staj yapmak istediğine dair dilekçe (dilekçe ile müracaat etmeyen Öğrencinin staj talebi kabul edilmeyecektir)  ile 3 adet Zorunlu Staj Başvuru formunu Bilgisayar ortamında doldurup imzalayıp gerekli yerleri staj yapacağı işletmeye  onaylattıktan sonra elden veya (PTT kargo sözleşme no 503483294 ile indirimli olarak) kargo ile Dinar Meslek  Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine (Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi PK.03400 Afyonkarahisar/Dinar ) gönderecektir.
  • Danışman öğretim elemanı Öğrenci İşleri birisinden gelen evrakları alıp, burada doldurulması gereken yerleri doldurduktan sonra tekrar öğrenciye gönderilmek üzere Öğrenci İşleri birimine teslim edecektir
  • Öğrenci İşleri personeli danışman öğretim elemanının vermiş olduğu belgeleri öğrenciye PTT kargo firması ile ödemeli olarak geri gönderecektir (503483294 numaralı kod ile ögrencilerimiz Üniversitemizin anlaşmalı olduğu PTT kargo ile kargolarını indirimli gönderebilirler).
  • Öğrencinin staj yaparken doldurması gereken “Staj Defteri” ; şahsen AKÜ Kitap Satış Bürosu’ndan alabileceği gibi https://uruıı.n11.com/bilgisayar-kitap1ari/staj-defteri- P357892823 ‘den de temin
  • Staj bitiminde öğrenci; doldurup işletmede yetkili kişilere imzalattıktan sonra Staj Defteri’ni şahsen yada kargo aracılığı ile (Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi PK.03400 Afyonkarahisar/Dinar ) gönderecektir.
29 Nisan 2021, Perşembe 37 kez görüntülendi