(2022) Staj duyurusu için tıklayınız

(2021) Staj duyurusu için tıklayınız

STAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1– 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihleri:

1 TEMMUZ 2020 – 14AĞUSTOS 2020

Staj Defteri Teslim Etme Tarihi: 04.10.2020

(Okul açılmasından itibaren 3 hafta içinde teslim edilir)

Staj Komisyonu Sonuç Tarihi: 25.10.2020

(Okul açılmasından 6 hafta içinde staj belgeleri incelenip karara bağlanır.)

*Özel durumlar dışında yukarıda belirtilen tarihlerin tercih edilmesi zorunludur.

2– Web sitemizden 3 adet Staj Başvuru Formunu indirin, önce staj yapılacak işyerine imzalatın ve sonra bölüm başkanına onaylatın.  Bölüm başkanından sonra Yüksekokul Sekreterine imzalatın ve staja başlamadan iki hafta önce  MYO Tahakkuk Servisine teslim edin.

* Staj yapacak olan öğrencilerimizin iş kazası sigortaları Üniversitemiz (Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

3- İşyerlerinin Devlet Katkısı alabilmeleri için; personel sayılarını (stajyer öğrenciler hariç) ve stajyerlere ücret verip, vermeyeceklerini bildirmek zorundadırlar.

4– 10,00 TL’ ye staj defteri alın. Staj defterine fotoğraf yapıştırıp ilgili yerleri doldurarak bölüm başkanına imzalatın, işyerine götürün.

5– Staj defterinin rapor bölümlerini ve staj defterinin arka sayfasındaki puantaj formlarını Temmuz ve Ağustos ayı olarak ayrı ayrı doldurarak işyerindeki amirinize imzalatın.

6– Staj başarı formu işyeri yetkililerince imzalanıp kaşelenerek kapalı zarf içerisinde staj defteri ile birlikte teslim edin.

7– Stajlar Okul Yönetiminin uygun gördüğü tarihler dışında YAPILAMAZ

8.Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda bölümlerindeki staj sorumlusu öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

9.Staj defterleri stajın bitiminden itibaren en geç 3 hafta içinde bölüm başkanına teslim edilecektir. Belgelerini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmez. Staj defterini teslim eden öğrencilerin diploma hazırlama çalışmaları toplu olarak yapılır. Diplomalar hazır olduğunda MYO sitemizden ilan edilir.

10.Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

 

 BÖLÜM BAŞKANLARI

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Hakan DİKMEN: Bilgisayar Programcılığı

      Dr. Öğr. üyesi Hayrettin ERTAN :  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr.Gör. Hülya D. KOLANCI : Moda Tasarımı

18 Kasım 2015, Çarşamba 1920 kez görüntülendi