Programın Amacı

Ceza infaz kurumlarında ve çocuk ıslah evlerinde (çocuk ıslahevi) bulunan tutuklu ve hükümlülerin güvenlik, barınma, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda gerekli eğitimle donatılmış infaz ve güvenlik görevlileri yetiştirmek programın amaçları arasında yer almaktadır.
Bununla birlikte denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlülerin denetim ve izlenmesinde görev alan meslek elemanlarının yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik
müdürlüklerinde istihdam edilecek ve ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne sahip bireyler yetiştirmek bu programın diğer bir amacıdır.

 

Programın Hedefleri

Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahip olmak

Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmek

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütmek

Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşmak

Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

 

Öğrenme Çıktıları

  1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
  2. Hukuk Metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
  3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
  4. Temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
  5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk Metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
  6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk Metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
  7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
  8. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  9. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
  10. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

 

Çalışma Alanları

Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalet Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektörün güvenlik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, temel bilgi birikimi ile bilgiyi pratiğe dönüştürebilen özel güvenlik uzmanı olarak da görev yapabileceklerdir. Bölümü başarı ile bitirenlere “İnfaz Koruma Memuru” unvanı verilir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri mezunları nerelerde çalışır sorusuna karşılık Şöyle bir liste yapabiliriz:

1-Adalet Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı teşkilatlar

2-Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları

3-Denetimli serbestlik müdürlükleri

 

06 Nisan 2021, Salı 1632 kez görüntülendi