ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Bilgisayar Programcılğı 80 69 80
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 34 50 64
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 29
Toplam 114 119 173

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Bilgisayar Programcılğı 13 17 17
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9 10 16
Moda Tasarımı 13 4 1
Toplam 35 31 34

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Bilgisayar Programcılğı 25 26 1.04 25 29 1.16 30 31 1.03
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 25 23 2 0.92 25 18 7 0.72 25 26 1.04
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 30 29 1 0.97
Toplam 50 49 2   50 47 7   85 86 1  

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Bilgisayar Programcılğı 227,10 299,85 212,36 262,11 265,90 324,66
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 178,11 234,97 187,83 212,17 223,83 283,91
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 288,11 327,41

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Bilgisayar Programcılğı 6 17 22
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 10 15 18
Moda Tasarımı 6 3
Toplam 22   45   40

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 9 9 9
Öğrenci Sayısı 114 119 173
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 13 13 19

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu 2
KYK Bursu 1
Türkiye Engel.  Vakfı 1 1
Toplam 2 1 2

 Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 2
Öğr. Grv. (Ders Veren) 7 7 6
Öğr. Grv. (Uygulamalı) 1 1 1
Toplam 9 9 9

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Akademik Birim 9 9 9
Toplam  9 9 9

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1 1
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 2 1
WoS endeksinde Atıf Sayısı 3 4
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 1
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 4

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

 İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Yüksekokul Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 3 3 4
Memur 2 2 1
Tekniker 1 1 1
Yardımcı Hizmetler 1 1 1
Sürekli İşçi 6 6 6
  Şef 1
Toplam 15 14 14

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik                                   8                           412
Laboratuvar                                   4                           312
Atölye                                   2                           156
Toplam                                                                                                    14                           880

Güncellenme Tarihi: 30/03/2023

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 109 110 111
Dizüstü Bilgisayar 17 16 16
Projeksiyon 15 14 14
Yazıcı 22 20 20
Fotokopi Makinesi 1 1 1
Tarayıcı 2 2 3
Barkod Okuyucu 1 1 1
Baskı Makinesi 1 1 1
Kamera 8 8 8
Televizyon 7 5 5
Müzik Seti 1 1 1
Optik Okuyucu 1 1 1
Santral 1 1 1
Toplam 186 181 183

Güncellenme Tarihi:30/03/2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 60,21 59,05 64,43
Akademik Personel 83,93
İdari Personel 71,11 73,86 74,80
Dış Paydaş 81,73 81,73
Mezun 61,77
Akademik Danışmanlık 71,70

Güncellenme Tarihi:30/03/2023

ETKİNLİK VERİLERİ

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Ağaç Dikme 1
Gönüllülük Çalışmaları 3
Toplam      4

Güncellenme Tarihi:30/03/2023

 Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022
Mali Müşavir Ünal TÜKENMEZ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğrencilerimizle Buluşarak Bilgi ve Deneyimlerini Paylaştı. 1
Toplam     1

Güncellenme Tarihi:30/03/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 3
Konser / Dinleti 1
Gezi / Teknik Gezi 1
Toplam     5

Güncellenme Tarihi:30/03/2023

 

22 Mart 2023, Çarşamba 87 kez görüntülendi