MİSYON

Araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi etkin kullanıp, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, bilgi düzeyi ile meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, milli menfaatlerimizi her türlü menfaatin üzerinde tutarak ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve ara eleman yetiştirmektedir.

VİZYON

Gelişen teknolojiyi etkin kullanarak çağa uyum sağlayabilen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştiren, Üniversite/ Sanayi/ Toplum birliğini gözeterek ülke kalkınmasına katkıda bulunan bir eğitim kurumu olmaktır.

HEDEFLER

2023 Yılı Hedefleri

1-Dinar Meslek Yüksekokulu’nu iki yıl içerisinde hukuk alanında tematik bir okul haline getirerek Dinar Adalet Meslek Yüksekokulu’na dönüştürmek.(H.1.1.)*

2- Meslek yüksekokulumuza iki yıl içerisinde Hukuk bölümü altında  Adalet programını açmak. (H.1.2.)*

3- Meslek Yüksekokulumuzun öğrenci sayısını iki yıl içerisinde %10 artırmak. (H.1.3.)*

4- İş yaşamı içinde olan mezunların yılda bir kez deneyimlerini paylaşması için seminer düzenlemek (H.1.4.)*

5- Öğrencilerin sosyal kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyerek öğrenci memnuniyetini %70 e çıkarmak (H.1.5.)*

6- Dış Paydaşların memnuniyet oranını en az %85ler seviyesine çıkarmak (H.1.6.)*

7- Meslek Yüksekokulumuzun laboratuvarlarında yer alan bilgisayar sayısını %20 arttırarak fiziki altyapının güçlendirilmesini sağlamak. (H.1.7.)*

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

Geçmiş Yıllara ait Hedeflerin Gerçekleştirme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

 

16 Kasım 2015, Pazartesi 1536 kez görüntülendi