PROGRAMIN AMACI

Toplum ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Moda Tasarımı alanında beceriler kazandırarak; ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli eğitim ve araştırmaya dayalı ürün, sistem ve süreç tasarımları yapabilen, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, özgün ve yenilikçi tasarımlarla lider olabilen, ekip çalışmasına yatkın, özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan,vizyon sahibi tasarımcıları yetiştirme amacıyla 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP-TASARIM

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe de yapılan uygulamaların kalitesini moda öncülüğü yapabilme açısından da yükseltmekte, zaman kullanımı ve performansta verimliliği artırmaktadır. Bu endüstri için tasarımcı yetiştirecek olan Moda Tasarımı Programının yürütüleceği bölümde bilgisayar destekli moda ve kalıp tasarımı uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak veren 20 öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bulunan Assyst lisanslı yazılımları ile kalıp hazırlama, model uygulama, serileme, tasarımları 3D modelleme, boyama, desenleme gibi temel giysi ve kalıp tasarımı uygulamaları bilgisayar ortamında yapılabilecektir.Giysi üretimi için gerekli olan üretim ortamı teknolojilerini tanıyarak ve kullanma becerisine sahip olarak yetişebileceklerdir. Ayrıca, Moda Tasarımı Programında yer alan Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri ile öğrencilerin bu yazılımları kullanmada gerekli bilgi ve becerileri kazanması sağlanacak, endüstrinin ihtiyaç duyduğu, tasarım ve üretimde teknolojiyi etkin kullanma yeterliliğine sahip nitelikli elemanlar yetiştirilmiş olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yüksekokulumuzda verilen eğitim endüstriye yönelik olmaktadır. Özellikle modelistlik ve stilistlik mesleğinin olmazsa olmazı Kalıp ve üretim derslerinde bire-bir çalışılmakta ve uygulama eğitimi tamamen işletmedeki gibi gerçekleşmektedir. Bu nitelikte mezun olan öğrencilerimiz işletmelerdeki çalışma prensiplerine daha kolay uyum sağlayacaklardır. Öğrencilerimizin bu başarısı Sektör-Okul bağlarını daha da güçlendirecektir.

Çalışma Alanları

 • Moda Tasarımcısı
 • Tekstil Tasarımcısı
 • Modelist
 • Stilist
 • Illustratör
 • Moda Danışmanı
 • Kostüm Tasarımcısı
 • Moda Editörü
 • Aksesuar Tasarımcısı
 • Moda Koordinatörü (televizyon, sinema, sahne performansı, magazinler, vs.)
 • Trendsetter
12 Aralık 2018, Çarşamba 1293 kez görüntülendi