Programın Amacı

Muhasebe ve vergi uygulamaları programının amacı, hem kamu hem de özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli şekide yürütülmesi, işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilen işlemleri kayıt altına alarak bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesi için vasıflı elemanlar yetiştirerek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Belirtilen amaçlara ulaşmak ve ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere ilgili programda öğrenciler; genel muhasebe, genel işletme, mesleki matematik, bilgisayar, temel hukuk mikro ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, finansal yönetim , dış ticaret işlemleri, vergi hukuku banka muhasebesi, mali tablolar, vergi sistemi, ve vergi denetimi gibi alan dersleri almaktadırlar. Muhasebe paket programlar  ve yönlendirilmiş çalışmalar gibi dersler ile araştırma ve uygulama alanlarında da tecrübe sahibi olmaktadırlar. Öğrenciler 30 iş günü staj yapma zorunluluğuna sahiptir.

 

Programın Hedefleri

1.Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgili dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen

2. İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen

3. Türk hukuk sistemini ve işetmenin tabi olduğu ticari mevzuatı tanıyan

4. Ticari hayatta kullanılan belgelei tanıyıp kullanabilen

5. Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hakim

6. Sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilen,

7. Maliyet ve finans bilgilerini kavramı ve finansal tabloların analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve yorumlayabilen

8. Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen

9. Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilen

 

Öğrenme Çıktıları

1. Ekonomik analiz yapabilme.

2. Bilgisayarı, çevre birimlerinini ve programlarını etkin kullanabilme.

3. Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.

4. Finansal analiz yapabilme.

5. Dönem sonu işlemleri sonucunda vergi mevzuatına uygun vergilendirmeyi gerçekleştirebilme.

6. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konuları hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.

7. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

 

Çalışma Alanları

Kamu ve özel sektör işletmelerinde ön muhasebe, muhasebe ve her türlü yönetim kadrolarında almış oldukları donanıma göre bir çok iş alanında çalışılabilmektedir. Para ve para ile ifade edilen tüm işlemleri kayıt altına alma, bunların sonuçlarını yönetme ve yorumlama ile alakalı gerekli tüm işleri yapabilmektedirler.

12 Aralık 2018, Çarşamba 1341 kez görüntülendi