Programın Amacı 

Bilgisayar Programcılığı, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişen ve neredeyse her iş kolunda uygulanailen bi meslek haline gelmiştir. Bu programda endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisaya Programcılğı alanı ile ilgili; bilgi, beceri, kavrama, uygulama, sentez, yaratıcılık değerlendirmeye ilişkin akademik ve mesleki yeterliklere sahip teknik eleman yetiştiren bir programdır.

 

Programın Hedefleri

1. Bilgisayar dilleri, algoritmalar ve programlama konusunda gerekli olan bilgileri edinirler.

2. Görsel programlama ve temel bileşenleri hakkında gerekli olan bilgileri edinirler ve uygulama geliştirirler.

3. Web sayfası tasarımı ve internet programcılığı konusunda gerekli olan ilgi ve becerileri edinirler, ilgili paket programları kullanırlar.

4. Veritabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olurlar, SQL programlama, form ve rapor hazırlama konusuna tecrübe edinirler.

5. Bilgisayarı oluşturan temel donanım ve yazılım birimlerini öğrenirler.

6. Donanım olarak bilgisayar malzemelerinin montajını yaparak bir bilgisayar toplayabililer ve bakımını yapabilirler.

7. Yaygın olarak kullanılan ofis, masaüstü yayıncılık, multimedya, internet vb. paket programları kullanırlar ve kurulumunu yaparlar.

8. Bilgisayarla iletişim hakkında bilgi sahibi olur, network sistemlerini tanır, gerekli bileşenleri bilirler ve kurabilirler.

 

Öğrenme Çıktıları

1.Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir.

2. Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veritabanı ve grafik tabanlı tasarım yazılımlarını kurar, kullanır ve bu yazılımların program geliştirme modüllerini kullanarak programlar üretir.

3. Bilgisayar Programcılğı alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama ve algoritmayı çıkarma işlemleri etkin bir şekilde yapılır.

4. Alanında yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil bilir.

5. Alanında geçerliliğini koruyan işletim sistemlerini kullanır ve ağ kurumu ve yönetimi yapar

6. Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve uyum sağlar.

7. Bilgisayar çevra birimlerinin yapı ve çalışma prensiplerini bilir; elektronik bilgi ve becerilerine dayanarak donanım montajı ve denetimi yapar.

8.  Alanında bağımsız olarak öğrenir ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.

9. İnternet ve internet programcılığı konusunda ileri düzeyde kavramları bilir ve web siteleri tasarlar.

10. Bir topluluk içerisinde kendini sağlıklı bir şekilde ifade eder ve özgüvene sahiptir.

11. Alanı ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı sosyal güvenlik hakları, etik değerler bilgisini ve bilincini kazanır.

12. Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek seviyede temel ve mesleki matematik bilgisi kazanır.

 

Çalışma Alanları

Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Bilgisayar Tekniker ve Programcısı unvanı ile “Bilgisayar Programcılğı ” ön lisans diploması almaktadır.

Bilgisayar Programcılğı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe teknik servislerde ve işetmelerde istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabilecekerdir.

 

12 Aralık 2018, Çarşamba 2058 kez görüntülendi