PROGRAMIN AMACI :

El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini
yansıtır hale gelerek “geleneksel” vasfı kazanmıştır. Bölümün faaliyete geçmesi ile birlikte bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ülkenin ve bölgenin gereksinim duyduğu el sanatları alanında tasarım ilke ve üretim bilgilerine sahip, iş kalitesi ve hızını yükseltebilecek düzeyde El sanatları tasarımcısı yetiştirilecektir. Özellikle bulunulan yöreye özgü el sanatlarının tanıtılarak daha da geliştirilmesi suretiyle bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Piyasanın gerektirdiği nitelik ve yeterliliklere sahip farklı uzmanlık
alanlarında yetiştirilecek mezunların sektöre kazandırılması büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bölümün açılması ile birlikte yetiştirilecek El Sanatları tasarımcıları ilgili sektöre desen tasarımları hazırlayacak ve bu tasarımlar ile geleneksel tarihi dokunun özelliklerini koruyarak gelişmelere katkıda bulunacaklardır. Böylece planlanan uzmanlık alanları endüstrileşmenin yanı sıra geleneksel kültürümüzün korunması ve tanıtılıp yaygınlaşmasında büyük önem taşıyacaktır. Birçok il ve ilçede orta öğretim seviyesinde öğrenci bu alanla ilgili bölümlerde okumaktadır. Yükseköğretim seviyesindeki 37 ilimizde Geleneksel El Sanatları mevcut bir programdır. El sanatları bakımından zengin bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar’ da bu programın üniversitemizde açılması kültürümüz olan sanatlarımızın devamı için önem kazanmaktadır.

Başlıca iş olanakları şunlardır:
– Milli Saraylar
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Kültür Bakanlığı
-Yörede ve ülkedeki konuyla ilgili özel atölyeler
-Kendi özel atölyelerini kurarak piyasada çalışabilirler.
-Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışabilirler.
-Ortaöğretim kurumlarında geçici olarak ders verebilirler.
-Çıraklık eğitim merkezlerinde öğretici olarak faaliyet gösterebilirler.
-Özel sektörde, tekstil alanında tekniker unvanı ile çalışabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

– El Sanatları
– Geleneksel Türk El Sanatları
– Geleneksel Türk Sanatları
– Halı-Kilim Ve Eski Kumaş Desenleri
– Tezhip

12 Aralık 2018, Çarşamba 539 kez görüntülendi